Spēlē, spēlē, ko tu spēlē,
Ko tu spēlē janvārī?


Karsti mīļotie dalībnieki, pievērsiet uzmanību ekrānam! (PDF - 443 KB)
Un tagad jautājums - kādā secībā jāsakārto attēli, lai iegūtu kontekstam atbilstošu atbildi?
Atbild Александр Друзь.

Nr. p. k.1.2.3.4.5.6.7.8.9.
Attēls Nr.