Spēlē, spēlē, ko tu spēlē,
Ko tu spēlē aprīlī?


Kādu skaitli sastāda cipari no numurētajām rūtiņām šajā sudoku mīklā?

Rūtiņās, kas atdalītas ar krustiņu, viens no skaitļiem ir 3 reizes lielāks par otru.
Rūtiņās, kas atdalītas ar aplīti, viens no skaitļiem ir par 3 lielāks nekā otrs.
Rūtiņās, kuru atdalīšanai nav izmantots speciāls apzīmējums, neviena no iepriekš minētajām sakarībām neizpildās.
Ja pie dotajiem nosacījumiem mīklu atrisināt neizdodas, pastāv iespēja pieprasīt 5 papildskaitļus no rūtiņām, kas apzīmētas ar burtiem. Pieprasot papildskaitli, tiek izsniegts jautājums, kura atbilde atrodama norādītajās koordinātēs Rīgā, Lielo kapu teritorijā.