Spēlē, spēlē, ko tu spēlē,
Ko tu spēlē maijā?


Karsti mīļotie dalībnieki, pievērsiet uzmanību ekrānam! (PDF - 1,27 MB)
Un tagad jautājums - kādā secībā jāsakārto attēli, lai iegūtu kontekstam atbilstošu atbildi?
Atbild Александр Друзь.

Nr. p. k.1.2.3.
Attēls Nr.